www.stoplgbtpropaganda.lt

„Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus“ Jn 8,32

Dievas sukūrė pasaulį. Tiek dvasinėje, tiek materialioje tikrovėse galioja griežta Dievo nustatyta tvarka. Visa kūrinija jai besąlygiškai paklūsta. Žmogus yra vienintelis išskirtinis kūrinys, kuriam duota laisva valia rinktis ar paklusti nustatytai tvarkai.

Kad apsaugoti žmogų nuo savęs sunaikinimo, Dievas davė žmogui 10 įsakymų. Tai tarsi trumpa „saugaus eismo instrukcija“. Visos mintys, žodžiai ir veiksmai, kurie nusižengia šiems įsakymams yra NUODĖMĖ. Ji visų žmogaus kentėjimų, sutrikimų ir galiausiai mirties priežastis. Nuodėmės darymas naikina žmoguje Dievo pasėtą meilę.

6 Dievo įsakymas yra „nepaleistuvauk“. Tai ne tik santuokinės ištikimybės laikymasis, bet ir homoseksualumo nepraktikavimas. LGBT bendruomenė siekia priversti visuomenę priimti paleistuvystę kaip normalų dalyką. Žmogus pasidavęs šiam melui išduoda savyje įrašytą Dievo tvarką ir tai veda į dvasinę mirtį.

Mes nesutinkame su tokiu LGBT bendruomenės brukamu žmogaus lytinės raiškos supratimu ir priešindamiesi jų vykdomai agresyviai propagandai remiame ir dalyvaujame švietėjiško interneto puslapio www.stoplgbtpropaganda.lt kūrime.

Visus palaikančius mūsų siekius kviečiame prisijungti prie mūsų bendraminčių Facebook grupės!

Pabrėžiame, kad mes nejaučiame jokios neapykantos LGBT bendruomenės nariams ir nesiekiame jos kurstyti visuomenėje! Mes tik nesutinkame su LGBT prievarta brukamu melu apie žmogaus lytiškumą ir laikome savo šventa pareiga tam priešintis!