Projektai

  • Vaikų ir jaunimo vasaros dienos stovykla „Myliu tave, Lietuva“
  • Jaunimo pilietinio sąmoningumo ugdymo programa „Vertybių karai“
  • Jaunimo įgalinimo programa „Nelik už borto“
  • Socialinės atskirties mažinimo programa „Atsistok ant kojų“
  • Integracijos į darbo rinką programa „Socialinės galios indeksas“
  • Pilietinės sąmonės formavimo leidinys „Pilietinio elgesio vadovas“ 
  • Krikščioniška vyriškumo ir moteriškumo ugdymo mokykla